Vaccination inför resan

Att vaccinera sig är ett billigt sätt att skydda sig mot farliga sjukdomar som man riskerar att drabbas av när man är ute och reser. Se alltid över ditt skydd i god tid (minst 10 veckor) innan resan och komplettera med resevaccin och malariaprofylax om det behövs.

En del tycker det är obehagligt att ta sprutor, men det är inget mot vad som väntar om man drabbas av sjukdomar som hepatit, tyfoidfeber eller difteri. Fundera alltid på om du behöver göra en vaccination inför resan. Rådgör med en vård- eller vaccinationscentral. De tar fram ett lämpligt vaccinationsprogram, utifrån dina tidigare vaccinationer, ditt allmänna hälsotillstånd, var du ska resa, resans längd med mera.

Vaccinera dig i god tid

Hör av dig i god tid, vissa vaccin måste ges vid mer än ett tillfälle för att ge ett fullgott skydd. Tänk också på att priserna på resevaccin kan skilja sig mycket mellan olika vaccinationscentraler, så det kan löna sig att jämföra innan du bokar tid.

Inom Europa är vårt svenska grundskydd för det mesta tillräckligt, kompletterat med skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot). Vanligen tar man då ett vaccin som heter Havrix. Det ger ett skydd på ungefär ett år. Om man tar en kompletterande spruta inom 7-8 månader så förlänger man skyddet till cirka 20 år.

Reser du till tropiska resmål, i till exempel Asien eller Afrika, finns det fler sjukdomar som man behöver vaccinera sig mot. Här följer är en enkel och mycket generell översikt för olika världsdelar. OBS! Ta inte detta för givet, kontakta alltid din vaccinationscentral för att få sakkunnig hjälp! 

Världsdel Vaccination
Europa Grundskydd + skydd mot hepatit A (Havrix)
Asien Grundskydd + hepatit A och B. Även vaccin mot kolera och turistdiarré kan vara aktuellt, liksom tyfoid och japansk encefalit. Malariaprofylax i vissa områden.
Afrika Grundskydd + hepatit A och B, tyfoid, Gula febern, vaccin mot kolera och turistdiarré. Malariaprofylax i vissa områden.
Nordamerika Grundskydd + hepatit A
Sydamerika och Karibien Grundskydd + hepatit A och B, tyfoid, ev. Gula Febern, kolerna och turistdiarré.
Australien och Oceanien Grundskydd + hepatit A och ev. B. Vid resor till öar i Oceanien ev. skydd mot tyfoid och turistdiarré.

Turistdiarré

Turistdiarré är ganska vanligt förekommande på en del resmål och kan förebyggas med ett drickvaccin som heter Dukoral. Det kan vara värt att ta det, för att slippa obehag och ett par dagars närkontakt med toaletten… Vissa riskgrupper, som små barn och äldre, rekommenderas starkt att ta detta. Dukoral ger dock inte ett 100 procentigt skydd.

Myggor och malaria

Myggor trivs där det är varmt och fuktigt och de kan bära på sjukdomar. Malaria är den mest kända och ett stort problem i delar av världen. Malaria orsakas av en parasit och det finns inget vaccin mot sjukdomen, endast profylax, som tyvärr inte ger ett hundraprocentigt skydd. Därför bör du även ha med dig myggmedel och myggnät.

Ska du resa till malariadrabbat område så kontakta vård/vaccinationscentral i god tid. Vissa malariaprofylax behöver du börja ta redan en månad innan avresan, för att ha fullgott skydd när du anländer till resmålet.

Ta med mediciner på resan

Behöver du ha med dig mediciner och läkemedel utomlands så behåll dem i sin originalförpackning. Det underlättar om tullen vill veta vad du har med dig. Om du tar läkemedel som anses vara narkotika, som till exempel vissa sömnmedel och smärtstillande läkemedel, kan du behöva ett intyg från apoteket för att de ska få föras in. Vissa länder kräver ett läkarintyg. Kontakta landets ambassad för att få besked om vad som gäller.

Europeiska sjukförsäkringskortet

Här läser du mer om det Europeiska sjukförsäkringskortet som EU-medborgare ska ha med sig när de behöver vård utomlands.

Grundskyddet

Det svenska grundskyddet (barnvaccinationsprogrammet) som de allra flesta har skyddar mot: difteri, stelkramp, polio, mässling, röda hund, påssjuka, Haemofilus Inluenzae B (Hib). Många svenskar har också skydd mot Tuberkulos. OBS! Ta inte detta för givet. Rådgör alltid med vaccinationscentral om du behöver vaccination inför resan.

Läs mer

Här är fyra bra webbplatser med information om vilka vaccinationer som gäller och allmän info om hur du håller dig frisk på resan: Sjukvårdsupplysningen, 1177 Vaccinationsguiden.se Smittskyddsinstitutet Resevaccination.se